Executive Search

Vi lägger stor vikt vid att förstå verksamhetens utmaningar och förväntningarna på befattningen ur hela organisationens perspektiv. När det kommer till nyckelroller i en organisation räcker det inte alltid med att ha en öppen sökprocess för att nå de allra bästa kandidaterna.

Genom Executive Search kartlägger vi noggrant, hittar samt attraherar rätt kompetens för just er.

För att säkerställa rättvisa processer samt en hög kvalitet så får samtliga kandidater i en rekryteringsprocess genomgå samma förfarande av screeningtester och intervjuer. På så vis ser vi till att både den formella kompetensen som personens/ individens förutsättningar är rätt utifrån utmaningen.
 
För att veta mer om hur vi arbetar med Executive Search, är du varmt välkommen att kontakta Caroline för närmare information!

Caroline Ohlsson

vVD, Rekryteringskonsult, HR-Specialist