Strategidagar i styrelse och ledningsgrupp

Vi kan tillföra ett omvärldsperspektiv och leda strategidagar och workshops för att vässa strategidagen eller uppstarten med årsbudget eller affärsplanen.

 

Hur ser kartan ut? Har alla samma karta? Hur kommer omvärlden att påverka? Vad är kundkraven? Hur påverkar digitaliseringen? Vilka är våra förutsättningar att hantera detta med befintliga resurser?