Second opinion på dina kandidater

Vi kan bistå under en redan pågående rekryteringsprocess genom att göra en utvärdering av slutkandidater som Du som kund själv tagit fram.

 

Vi kan genomföra djupintervjuer av kandidater som redan valts ut som slutkandidater i din egen rekryteringsprocess för att till exempel skapa en förståelse för drivkrafter och motivationsfaktorer, samt vidimera uppgifter i CV.