Konceptutveckling

Den fysiska butiken är inte död och vi har många exempel på det – även om e-handeln växer finns det fortfarande mycket att göra i den fysiska världen och vi arbetar med utveckling av nya butikskoncept.

 

Vi gör förstudier och konceptstrategier för nya koncept och hjälper också till att förbättra konkurrenskraften hos befintliga koncept, genom att jämföra konceptidén mot vår gedigna referensbank av best practice från hela världen.