Interim

Vi kan täcka upp en befattning med kort varsel, innan en rekrytering är genomförd eller vid sjukskrivningar, föräldraledigheter och när chefer eller specialister på olika nivåer behöver avlastning. Vi har själva haft uppdrag som försäljningschef, marknadschef och VD under perioder då den ordinarie chefen av olika skäl behövt avlösning.

 

Ibland uppstår en lucka, planerat genom föräldraledighet, tjänstledighet eller av andra skäl, eller oplanerat genom sjukdom eller avslutad anställning. Imterimlösningen består av att en erfaren konsult går in och täcker upp under tiden den ordinarie personen är borta eller för att täcka upp mellantiden till en permanent lösning.

 

Interimchefen har en kort startsträcka och har gedigen erfarenhet från sitt specialområde oavsett om det är en ledningsgruppsfunktion eller en specialistroll.

 

Vårt nätverk innehåller personer med erfarenhet från olika befattningar upp till högsta ledningsnivå och från alla sorters branscher. Vi kan snabbt hjälpa dig när behovet uppstår.